Kultura

Dva pilíře české kultury

První literární díla, která se dochovala do dnešních dnů, vytvořili na území Velké Moravy věrozvěsti Cyril s Metodějem a byla vytvořena ve staroslověnštině. Životopisné knihy obou bratrů byly spolu Kosmovou kronikou psány latinkou. Prvními česky psanými texty byla věhlasná Dalimilova kronika. Texty Jana Husa, jedním ze zakladatelů evropské reformace, byly psány rovněž převážně česky a byly oceňovány po celém světě. Stejně tak dílo Jana Amose Komenského, představitele humanismu v české literatuře. Petr Chelčický a Jeroným Pražský rovněž přispěli nemalým dílem k rozkvětu rodného jazyka.

Divadlo

V roce 1620, po bitvě na Bílé hoře, je na dlouhý čas čeština vytlačována. Až do konce 18. století, kdy započal proces národního obrození. Ve kterém zásadní roli sehrál lingvista Josef Dobrovský. Po které štafetu převzal Josef Jungmann, který začal tvořit základní koncepci národa. K čemuž se přidávají František Čelakovský a Jan Kollár. Třetí etapu, ve které vznikla vrcholná díla Františka Palackého a Karla Havlíčka Borovského, doplňuje básnicky Karel Hynek Mácha a Karel Jaromír Erben. A prozaická literatura Boženy Němcové, která je autorkou snad nejznámější české knihy, Babička. Josef Kajetán Tyl a Karel Sabina rozšiřují literární obzory o část divadelní. Texty, které oslovují diváky i v současnosti. 

Česká literatura

Rovněž divadelnictví má v naší zemi kořeny už ve středověku. Dochovanou česko-latinskou hrou Mastičkář. V roce 1883 je v Praze otevřeno Národní divadlo. Na jehož prknech jsou hrány divadelní kusy, které vycházejí jak z pér českých hudebních skladatelů, tak autorů dramaturgických textů. V první polovině 20. století u nás dochází k rozvoji avantgardních divadel. Jak Osvobozeným Jiřího Voskovce a Jana Wericha, tak spolky pod vedenými Emilem Františkem Burianem či Jiřím Mahenem. Druhá polovina 20. století přeje rozvoji divadlům malých forem. Ať už to je Semafor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, tak Divadlo Sklep, Ypsilonka, Činoherní klub, Na zábradlí, Husa na provázku. Rovněž divadlo Járy Cimrmana Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljáka si získalo mnoho věrných diváků až do dnešních dnů.

Mohlo by se vám také líbit...