Společnosti

Bezpečnost na prvním místě

Každý zaměstnavatel musí dbát o bezpečnost svých zaměstnanců. Nejde jen o bezpečnost přímo na pracovišti, ale už i na cestě od vstupní brány do zaměstnání. Bezpečnost práce je souhrn opatření, které zaručí, že se vaši zaměstnanci nezraní. Posoudit veškerá nebezpečí, která mohou na pracovišti nastat není vůbec lehké. Mnoho věcí definují normy. Můžete si říct obyčejné schodiště, ale norma definuje jak výšku, tak i šířku jednotlivého schodu, definuje výšku zábradlí, ale i vzdálenosti mezi navazujícími zábradlími, aby nedošlo ke skřípnutí prstů. Norma definuje vzdálenosti mezi stroji ve výrobní hale, definuje i bezpečný prostor mezi stroji. Definuje útěkové cesty. Definuje bezpečnostní značky. A mnoho dalšího.

továrna

Jste zaměstnavatel a znáte všechny tyto normy? Je velmi pravděpodobné, že neznáte. A proto pro vás máme nabídku, že někdo, kdo všechny tyto normy zná, prohlídne veškeré vaše prostory a navrhne vám veškerá opatření, aby u vás vznikla bezpečná pracoviště. Bezpečnost práce, to nejsou jen pravidelná školení vašich zaměstnanců. To je souhrn opatření, i prosté rozmístění nástrojů na pracovišti a mnoho drobností, které zaručí, že i nešikovný zaměstnanec se během své práce nezraní. Pokud dojde k pracovnímu úrazu, bude se úraz pečlivě zkoumat, zda došlo k porušení pracovní kázně, nebo zda zaměstnavatel nevytvořil dostatečně bezpečné pracovní místo.

továrna

Jsou pracoviště, kde stačí malá chyba a dojde k tragédii. Jsou to pracoviště, kde se pracuje s nebezpečnými chemikáliemi. Máte-li takové pracoviště, měli byste si nechat vypracovat plán BOZP kvalifikovanou firmou, protože je ta ví, jaké všechny problémy mohou nastat a jak jim zabránit. Přitom se pochopitelně její pracovníci vyznají v předpisech a normách a zaručí vám jejich dodržování. Vytvořte svým zaměstnancům bezpečné pracovní podmínky, budou vám za to vděční.

Mohlo by se vám také líbit...